Menu

Personnel of the ICMAB

Name:Ricart Miró, Susagna
Date of assignement:1-1-1984
Date and place of birth:

University degrees:
Quí­miques, Universitat de Barcelona, 1975
Doctorat, universitat i any:
Quí­miques, Universitat de Barcelona, 1983
Specialities:
Organometàl.lics
Catàlisi
Sí­ntesi
Number of published articles:51


Most significatives scientific articles:
Fischer Carbene-Metal Complexes Facilitate the Pauson-Khand Reaction.
Authors:F.F. Camps, J.M. Moretó, S. Ricart, J.M. Viñas.
Reference:Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 1991, 30, 1470-72.

The Reduction of Group 6 Fischer Carbene Complexes: A Case of Exquisite Chemoselectivity
Authors:P. Ramirez-Lopez, M. Gomez-Gallego, M. J. Mancheno, M. A. Sierra, M. Bilurbina, S.Ricart
Reference:J. Org. Chem. 2003, 68, 3538

Chelation Isomerism in (Allylamino)carbene Complexes and its Impact on Stereoselection : A Study of Coordination Equilibrium by Dynamic HPLC.
Authors:U.Schick, K.H.Dötz,L. Jordi, S.Ricart, J.Veciana, J.M.Moretó
Reference:J.Am.Chem.Soc. 1998, 120, 2283-2289.

The Ni Mediated Cyclocarbonylation of Allyl Halides and Alkynes Made Catalytic. Evidences for a Pseudoradical Mechanism Involving Ni I Species.
Authors:Ll. Nadal, J. Bosch, J. M. Vila, G. Klein, S. Ricart, J.M. Moretó
Reference:J. Am. Chem. Soc. 2005; 127(30); 10476-10477

Reaction of alkynyl alkoxy metal (Cr, W) carbene complexes with 1,3-dinitrogen systems. A general obtention of a pyrimidinic skeleton.
Authors:R.Polo, J.M.Moretó, U.Schick, S.Ricart.
Reference:Organometallics, 1998, 17, 2135-2137.


Last update: 2010-02-12 11:19:37

Research Fields:


Sí­ntesi de lligands per catàlisi, que tenen en la seva estructura un o més centres metàlics capaços de modificar les propietats del lligand orgànic al qual estan units, ja sigui des del punt de vista electrònic o estéric. La presència en el lligand d'unitats metall (Cr, W) pentacarbonil, molt voluminoses, pot imposar restriccions de tipus estéric que es poden transferir al substrat en un procés enantioselectiu. Preparació de bis i tris compostos metalocarbònics de cara a l'obtenció d'estructures macrocí­cliques metaloorgàniques.


Contact Data:

Telephone:
+ 34 935 801 853
Internal Phone Number:
329
Office:
2.14a
P.O. Box:
42
Fax:
+ 34 935 805 729
E-mail:
ricart (at) icmab.es
Laboratory/Department:
Molecular and Supramolecular Materials
Address:
Institut de Ciència de Materials de Barcelona

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra

Catalunya, Espanya