Menu

Personnel of the ICMAB

Name:Garriga Bacardi, Miquel
Date of assignement:29 de novemebre de 1993
Date and place of birth:1960, Bellpuig, Lleida.

University degrees:
Ciències Físiques, Universitat Autònoma de Barcelona, 1984
Doctorat, universitat i any:
Ciències Fí­siques, Universitat de Stuttgart, 1990
Specialities:
Fí­sica de l estat sólid
Propietats Optiques i Electròniques
Optoelectrònica
Number of published articles:57Last update: 2010-02-12 11:19:36

Research Fields:


Els temes de recerca desenvolupats apliquen espectroscòpies òptiques a l'estudi de les propietats òptiques, electròniques i vibracionals dels sòlids. Les tècniques experimentals emprades són el·lipsometria espectroscòpica, fotoluminiscència, dispersió Raman i espectroscòpia infraroja. Els materials estudiats són molt diversos, però cal destacar-ne els semiconductors, en general, tan en volum com formant heteroestructures. Pel que fa a l'el·lipsometria, en aquest moment, l'objectiu principal És extendre els mètodes d'anàlisi habituals a casos més complicats, com són el tractament de materials anisòtrops i multicapes complexes, com les emprades en dispositius d'òptica integrada.


Contact Data:

Telephone:
+ 34 935 801 853
Internal Phone Number:
222
Office:
1.22
P.O. Box:
16
Fax:
+ 34 935 805 729
E-mail:
miquel (at) icmab.es
Laboratory/Department:
Nanostructured Materials
Address:
Institut de Ciència de Materials de Barcelona

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Campus de la Universitat Autònoma de Barcelona

08193 Bellaterra

Catalunya, Espanya