logo icmab ochoa 02 01 logo icmab ochoa 02 01
  • NEWS

Els investigadors catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

Els investigadors catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

News ICMAB 09 September 2016 657 hits

L'ICMAB es troba entre les institucions que han obtingut un projecte

Les institucions catalanes que han obtingut un projecte en la convocatòria 2016 són les següents:
– Barcelona Supercomputing Center – Centre Nacional de Supercomputació (BSC-CNS)
– Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI)
– Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA)
– Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC)
– Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB, CSIC)
– Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
– Universitat Pompeu Fabra (UPF)


See more posts on ICMAB related to: Alexandre Ponrouch

Related Topics: ICMAB

Also on ICMAB...

Trending on ICMAB...