• AWARDS

Premis per a Judith Guasch i Alba Córdoba

Premis per a Judith Guasch i Alba Córdoba

News Staff 29 April 2010 24457 hits jags

image001

La Societat Catalana de Química, a proposta d'una ponència integrada per Àngel Messeguer, Teresa Galcerán i Joseph Bonjoch, ha acordat atorgar l'accèsit del Premi de la Societat Catalana de Química, corresponent a l'any 2010 a Judith Guasch Camell pel treball: "Materials molecular multifuncionals basats en sistemes donador-pont-acceptor", realitzat en el grup NANOMOL de l'ICMAB-CSIC.

També la Societat Catalana de Tecnología, a proposta d'una ponència integrada per Núria Salán, Jordi Ojeda i Marc Barracó, ha acordat atorgar l'accèsit del Premi de la Societat Catalana de Tecnología, corresponent a l’any 2010 a Alba Córdoba Insensé pel treball: “Disseny d’una planta DELOS per a l’obtenció de materials moleculars microparticulats d’interès farmacèutic”, realitzat al grup NANOMOL del ICMAB, CSIC.


 

 

See more posts on ICMAB related to: Staff

Related Topics: Staff

Also on ICMAB...

Search

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Settings