Skip to main content

SCIENTIFIC HIGHLIGHTS

A Simple Link between Hydrocarbon and Borohydride Chemistries
18 March 2013

Dr. Jordi Poater, Prof. Dr. Miquel Solà*, Prof. Dr. Clara Viñas, Prof. Dr. Francesc Teixidor,*

Chemistry - A European Journal, Volume 19, Issue 13, pages 4169–4175  

DOI: 10.1002/chem.201204397

A clear link between the hydrocarbon and borohydride chemistries is established by showing that hydrocarbons and borohydrides have a common root regulated by the number of valence electrons in a confined space. Application of the proposed method to archetypal hydrocarbons leads to well-known borohydrides but, more importantly, it allows the design of new and interesting boron-containing molecules that can be a source of inspiration for synthetic chemists.

S’estableix un vincle clar entre les químiques dels hidrocarburs i els hidrurs de bor demostrant que els hidrocarburs i els hidrurs de bor tenen una arrel comuna regulada pel nombre d’electrons de valència en un espai confinat. L’aplicació del mètode proposat a hidrocarburs de referència dóna lloc a hidrurs de bor coneguts, però, fins i tot més important, permet el disseny de noves i interessants molècules que contenen bor que poden ser una font d′inspiració pels químics sintètics.

diap01

 

 

Hits: 8772
Tuneable and low cost molecular electronics

A Simple Link between Hydrocarbon and Borohydride Chemistries