• Home
  • News
  • Awards
  • Els investigadors catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

Awards

Els investigadors catalans obtenen bons resultats a la convocatòria ERC Starting Grants (2016)

L'ICMAB es troba entre les institucions que han obtingut un projecte

icmab
Sep 9, 2016

Also at ICMAB


INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.