Call for tenders

Font de current polsada fins a 1000A amb forma arbitraria de pols

Font de current de 10V fins a 1000A polsats. Possiblitat de definiar una forma del pols arbitraria Programable amb Labview i LabWindows Connexió a PC mitxançant USB i LAN Modes d'operació alternatius Voltage constant / Current constant i Potencia Constant.

Fecha publicación web: 2020-10-29 15:42:24
Fecha fin recepción ofertas: 2020-11-08 15:42:24

Enviar propostes a: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hits: 1019

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.