Skip to main content

ICMAB Open Positions

Posició de tècnic de laboratori químic (FP/Cicle formatiu)

Deadline: Feb 29, 2024

Lloc: Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC). Grup Nanomol-BIO

NANOMOL-BIO és un grup dedicat a la síntesis, preparació i caracterització fisicoquímica, fins a escala pre-clinica regulatoria, de nano materials moleculars i polimèrics per a aplicacions biomèdiques.

icmab
icmab
20 December 2023

Alguns exemples d’aquests són materials i composites polimèrics, substàncies en pols de mida i morfologia controlada, materials en suspensió, o sistemes vesiculars per a l’alliberació controlada de fàrmacs. El processat d’aquestes materials és fa, entre d’altres, mitjançant tècniques amb fluids comprimits a alta pressió.

El grup NANOMOL-BIO és membre de la Xarxa de Recerca Biomèdica (CIBER) en l'àrea de Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BNN); i està guardonat amb el segell TECNIO atorgat a grups de recerca catalans amb alta capacitat innovadora i de transferència de tecnologia. Ens trobem a l'Institut de Ciència dels Materials de Barcelona (https://icmab.es/soft), un institut de recerca del CSIC. Les nostres instal·lacions es troben al parc de recerca de la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona).

Oferta:

Les tasques a desenvolupar per la persona escollida es centraran en la preparació i caracterització de nous materials d’interès farmacèutic, i s’emmarquen dintre d’un projecte en col·laboració amb dos empreses privades punteres en el desenvolupament productes i solucions tecnològiques farmacèutiques.

Tasques principals:

 •  Preparació i processament de materials particulats, col·loïdals i altres tipus de materials tous, especialment fent servir tècniques a alta pressió.
 • Anàlisi i caracterització fisicoquímica de mostres particulades en pols i en suspensió.
 • Comandes de productes i petit equipament.
 • Calibració i manteniment d’equipament de laboratori.

Requeriments:

 •  Titulació: Tècnic de Formació Professional o Cicles formatius de Grau Superior, especialitat Química o similar.
 • Experiència sol·licitada: Es valorarà experiència prèvia en treball de laboratori químic.

Altres:

 • Persona organitzada, proactiva i amb bona predisposició al treball en equip.
 • Coneixements de gestió de laboratoris, calibratges, seguiment d'inventaris d'equips i materials consumibles i elaboració de protocols
 • Amb bones habilitats en el manteniment i la reparació de materials i equips.
 • Coneixements d'anglès i informàtica a nivell d'usuari.

Condicions:

 • Salari brut anual: 21.000 – 23.000€ /any
 • Contracte a jornada completa.
 • Inici de contracte: gener-febrer 2024

Més informació (persona de contacte del servei): David Piña Muñoz – e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Com aplicar: Envieu els següents documents de sol·licitud a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.:

 • Currículum
 • Breu carta de presentació incloent l'experiència del sol·licitant
 • Llistat de referències amb dades de contacte

Data límit de presentació de sol·licituds: el procés de contractació es tancarà quan es trobi un candidat adequat.

Hits: 575