Skip to main content

ICMAB Events

Synchrotron radiation: An eye within the nanomaterials world

12-11-2012 12-23-54

Presentación a cargo de Xavier Obradors el pasado 5 de noviembre 2012 en ALBA

icmab
12 November 2012

12-11-2012 12-23-54

Presentación a cargo de Xavier Obradors el pasado 5 de noviembre 2012 en ALBA

Hits: 11153