• NEWS

Nanomol participa al projecte Nanonafres de la Comunitat RIS3CAT de nous dispositius de diagnòstic i big data aplicades a la salut

El Departament Nanomol de l'ICMAB participa al projecte Nanonafres de la Comunitat RIS3CAT de nous dispositius de diagnòstic i big data aplicades a la salut (entitat coordinadora: Leitat).

http://accio.gencat.cat/cat/empresa-ACC1O/premsa/noticies-notes-premsa/2016/160620_RIS3CAT.jsp

http://www.uch.cat/noticies-101/iniciativa-de-la-comunitat-de-tecnologies-aplicades-a-la-salut-de-lestrategia-ris3cat-100.html

 

 

See more posts on ICMAB related to: RIS3CAT , NANONAFRES

Also on ICMAB...

  • El ICMAB participa en un proyecto de Comunitats RIS3CAT

    El ICMAB participa en un proyecto de Comunitats RIS3CAT

    Information
    27 July 2016 5453 hit(s)
    Solo dos grupos de investigación del CSIC participarán en proyectos financiados por la primera convocatoria de Comunitats RIS3CAT de ACCIO. El Departamento Nanomol del ICMAB, que participa en el...

Search

Your experience on this site will be improved by allowing cookies Cookie Settings