Awards

El Prof. Jaume Veciana, anomenat Director Científic de la ICTS NANBIOSIS

El Prof. Jaume Veciana ha estat anomenat Director Científic de la Instal·lació Científica-Técnica Singular NANBIOSIS.

icmab
23 June 2015

Aquesta ICTS es una de las 29 ICTS que ha estat recentment reconeguda per el Govern Español (MINECO) i està integrada per unitats i serveis del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa en Bioenginyeria, Biomaterials i Nanomedicina (CIBER-BBN) i del Centre de Cirurgia Mínima Invasiva Jesús Usón (CCMIJU).

NANBIOSIS dona un ventall ampli de serveis per la producció i caracterització de nanomaterials, biomaterials i dispositius biomèdics. Aquesta ICTS funciona a traves d’un sistema de finestreta única i està organitzada en 5 plataformes i coordina a 27 unitats de serveis que pertanyen al CIBER-BBN i al CCMIJU i que es troben distribuïdes en tot l’ Estat Espanyol (Alava, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Madrid, Valencia i Zaragoza) rebent el suport de mes de 800 investigadors procedents de camps molt diversos i amb experiències multidisciplinarias.  


Prof. Jaume Veciana has been named Scientific Director of the Singular Scientific Technological Infrastructures NANBIOSIS. This is one of the 29 ICTS which has been recently recognized by the Spanish Government (MINECO) comprising different units of the Biomedical Research Center in Bioingeneering, Biomaterials and Nanomedicine (CIBER-BBN) and the Centre for Minimal Invasive Surgery Jesus Uson (CCMIJU).

NANBIOSIS provides a wide range of services for the production and characterization of nanomaterials, biomaterials and biomedical devices. This ICTS operates through a single contact point model and is organized into five platforms coordinating 27 service units that belong to CIBER-BBN and CCMIJU and that are distributed throughout the Spanish State (Alava, Badajoz, Barcelona , Caceres, Madrid, Valencia and Zaragoza) which receive support from more than 800 researchers from many different fields and with multidisciplinary experiences.Hits: 6606

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.