Skip to main content

Outreach

Els nanotubs de carboni com a plantilles per al creixement dels cristalls més petits del món

17-02-2011_12-22-06

Gerard Tobías Rossell
Revista de la Societat Catalana de Química · 9 / 2010 · p. 33-44
DOI: 10.2436/20.2003.01.16


 

icmab
icmab
17 February 2011

En aquest article es presenten els nanotubs de carboni, descoberts al final del segle passat i que estan esdevenint un dels materials més prometedors en l'àmbit tecnològic. Es dóna una visió general sobre els diferents mètodes de síntesi i de purificació i es destaquen les extraordinàries propietats d'aquests nous materials. Dins de la gran varietat d'aplicacions dels nanotubs de carboni, ens centrarem en la seva utilització com a plantilles per al creixement de nanocristalls.


This article reports on carbon nanotubes, discovered at the end of the last century. Carbon nanotubes are becoming one of the most promising materials at the technological level. An overview of the different methods for their synthesis and purification is given, and the remarkable properties of these new materials are highlighted. Among the wide range of applications of carbon nanotubes, we will focus on their use as templates for growing nanocrystals.

 

Hits: 23906