ICMAB Open Positions

Miriam Regué, estiu 2013

icmab
Nov 12, 2013

Actualment estic cursant el 4rt curs de Grau en Química a la UAB. A l’estiu, vaig tenir l’oportunitat de formar part d’un grup de recerca de l’ICMAB.  Va ser una experiència molt enriquidora, ja que em va permetre involucrar-me a la recerca i conèixer i desenvolupar un ampli ventall d’aspectes relacionats amb el camp dels nanomaterials. Concretament, la meva funció era estudiar diverses propietats del grafè, i els CNT’s. Vaig poder dur a terme diferents processos de caracterització, entre moltes altres coses i des del primer dia em vaig sentir molt acollida i integrada al grup.

Per altra banda, aquesta experiència em va servir per acabar de verificar i concretar cap a quina branca de la Química volia centrar els meus futurs estudis i el meu futur professional.  És del tot recomanable formar part d’aquest programa de pràctiques si t’interessa conèixer amb el més mínim detall el món de la recerca, ja que formes part de projectes actuals i innovadors, i arribes a sentir que és ser un investigador. 

 

Hits: 12851

Also at ICMAB


INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.