Skip to main content

ICMAB Upcoming Events

Visit of the CMES (Group for a Sustainable Energy Model) at ICMAB

The CMES is the "Col·lectiu per a un Nou Model Energètic i Social Sostenible". Funded in 2012, the group is formed by professionals, mainly from the engineering field, worried about the current energy model based on fossil fuels and uranium, which "will lead us to an environmental, economic and social crisis without precedents". The CMES group came to visit the ICMAB and listen to some of our researchers working on renewable energies, superconducting materials and batteries. Now, Xavier Obradors, ICMAB Director, will give a talk on "Nanotechnology and energy transition" on February 4, 2019. 

ICMAB-CSIC
ICMAB-CSIC
15 January 2019

The main objectives of the CMES group is to produce knowledge to encourage the energy transition to a more sustainable model, based 100 % on renewables energies, and to disseminate this knowledge to the society.

Nanotechnology and energy transition

by Xavier Obradors, ICMAB Director
On 4 February 2019, at 6:15 pm
At "Editorial Octaedro" (Bailén 5-baixos, Barcelona). 

Abstract of the talk: 

Els nanomaterials permeten obtenir el màxim rendiment dels fenòmens relacionats amb la generació, el transport, l’emmagatzematge i l’ús de l’energia. Descriurem els reptes per a generar energia química o electrònica renovable i per a utilitzar eficientment l’energia elèctrica. En tots els casos es descriuen els nanomaterials i dispositius actualment existents i quins són els reptes a que ens enfrontem pel seu desenvolupamentfutur per a fer possible la transició energètica.

Xavier Obradors:

Xavier Obradors i Berenguer es Llicenciat en Física i Doctor en Física i en Ciència de Materials per la UB i la Universitat de Grenoble respectivament. És professor en Física de la Matèria Condensada a la UB i director del Centre d’Excel·lència Severo Ochoa Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC).

Coordina nombrosos projectes nacionals i europeus en preparació, caracterització i aplicacions de materials funcionals, magnètics i superconductors, així com en l’aplicació de la nanotecnologia. Ha publicat més de 500 articles i ha presentat més de 12 patents, és creador de la empresa spin-off OXOLUTIA. És membre de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona (RACAB) i President del Grupo Especializado de Física del Estado Sólido de la Real Sociedad Española de Física (GEFES-RSEF) i també de la European Society of Applied Superconductivity.

Visit at the ICMAB

During the visit at the ICMAB, on 15 January 2019, six members of the CMES group came and met with our Director, Xavier Obradors, which gave an introductory talk about our center and the research in the field of superconductivity, our Technology Transfer Officer, Alfonso del Rey, our Communications Officer, Anna May Masnou, our vice-director and researcher M. Rosa Palacín, which gave a talk in the field of next-generation batteries, and with researcher Mariano Campoy-Quiles, which explained the research in organic photovoltaics and thermoelectrics, and with researcher Xavier Granados. 

mariano cmes Figure: Mariano Campoy-Quiles at the CMES meeting

 

rosa cmesFigure: Rosa Palacín at the CMES meeting

After the visit, the CMES group could visit some of our laboratories and installations. 

More information: 

 

 

 

 

Hits: 3360