Awards

Pol Sallés, Premi Xavier Domingo pel seu Treball Final de Grau

El treball final de grau “TIO2/Au NANOPARTICLES ON BACTERIAL CELLULOSE SUBSTRATES FOR PHOTOCATALYTIC APPLICATIONS” d’en Pol Sallés realitzat a l’ICMAB en el Grup de Nanoparticle and Nanocomposites ha estat guardonat amb el Premi Xavier Domingo de la Universitat de Barcelona en la seva quarta edició.

icmab
26 May 2016

ElPremi Xavier Domingoreconeix els millors treballs de final de grau sobre ciència de col·loides, cosmètica i detergència i està obert a tots els estudiants de les universitats espanyoles. El lliurament del premi es farà el dia 4 de Juliol a l’Hotel Crowne Plaza, coincidint amb l’acte inaugural del Formula VIII Congress of Formulation i les 46es Jornades anuals del Comité Español de la Detergencia, Tensioactivos y Afines. En Pol ha cursat el grau de Nanociències i Nanotecnologia a la UAB i va obtenir un beca JAE-Intro del CSIC per fer el TFG

Hits: 15628

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.