Awards

Premis per a Judith Guasch i Alba Córdoba

guasch_cordoba

icmab
29 April 2010

image001

La Societat Catalana de Química, a proposta d'una ponència integrada per Àngel Messeguer, Teresa Galcerán i Joseph Bonjoch, ha acordat atorgar l'accèsit del Premi de la Societat Catalana de Química, corresponent a l'any 2010 a Judith Guasch Camell pel treball: "Materials molecular multifuncionals basats en sistemes donador-pont-acceptor", realitzat en el grup NANOMOL de l'ICMAB-CSIC.

També la Societat Catalana de Tecnología, a proposta d'una ponència integrada per Núria Salán, Jordi Ojeda i Marc Barracó, ha acordat atorgar l'accèsit del Premi de la Societat Catalana de Tecnología, corresponent a l’any 2010 a Alba Córdoba Insensé pel treball: “Disseny d’una planta DELOS per a l’obtenció de materials moleculars microparticulats d’interès farmacèutic”, realitzat al grup NANOMOL del ICMAB, CSIC.


 

 

Hits: 26439

INSTITUT DE CIÈNCIA DE MATERIALS DE BARCELONA, Copyright © 2020 ICMAB-CSIC | Privacy Policy | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.