Skip to main content

Outreach

Two articles made-in-ICMAB at the SCQ journal: magnetic reduced graphene oxide and Smart-4-Fabry project

The last issue of the journal of the Catalan Chemical Society (Revista de la Societat Catalana de Química) includes two articles from ICMAB researchers. The first one is about graphene oxide nanocomposites decorated with superparamagnetic iron oxide nanoparticles, and the second one is about the European project "Smart-4-Fabry", which develops a new nanomedicine for the treatment of the Fabry disease. The articles are written in Catalan. We encourage you to have a look at them!

icmab
icmab
28 December 2019

Both articles appear on issue number 18, belonging to December 2019, of the "Revista de la Societat Catalana de Química". 

Nanocompòsits d’òxid de grafè reduït decorat amb nanopartícules superparamagnètiques d’òxid de ferro

Arnau Bertran Inglada, Stefania Sandoval, Judith Oró-Solé, Àlvar Sánchez, Gerard Tobías Rossell

La preparació i caracterització, ràpides i senzilles però alhora acurades, de nanocompòsits són punts clau per a la seva transferència al mercat. Aquest article presenta la síntesi de nanocompòsits d’òxid de grafè reduït (RGO) decorat amb nanopartícules d’òxid de ferro superparamagnètiques (SPION), amb control de la mida i la quantitat de nanopartícules sobre les làmines d’RGO, per mitjà d’un procés in situ d’una sola etapa assistit per microones. La descomposició d’oleat de ferro en presència d’àcid oleic com a estabilitzant estèric ha adreçat el problema de l’elevada aglomeració de les nanopartícules que apareix en estudis anteriors i n’ha millorat la monodispersitat d’una manera substancial.

Aquests resultats s’han comparat amb els d’un mètode típic sense estabilització estèrica. Finalment s’ha provat que l’ajust d’un model nucli-closca (core-shell) de nanopartícula a les corbes d’imantació mesurades mitjançant un dispositiu SQUID, considerant una distribució log-normal, és un mètode de determinació de mida de partícula preferible enfront del típic mesurament directe d’histogrames en imatges de microscòpia electrònica de transmissió (TEM), per la rapidesa i millor representativitat que suposa del conjunt de la mostra.

Reduced graphene oxide nanocomposites decorated with superparamagnetic iron oxide nanoparticles

The preparation and characterization of composite nanomaterials in a fast and easy manner are essential for their transfer to market. This paper discusses the synthesis of reduced graphene oxide (RGO) nanocomposites decorated with superparamagnetic iron oxide nanoparticles (SPIONs), with control of sizes and coverages through a one-step in situ microwaveassisted process. The decomposition of iron oleate in the presence of oleic acid as a steric stabilizer has addressed the problem of the high degree of nanoparticle agglomeration observed in previous reports, and it has significantly improved monodispersity.

These results have been compared with those of a typical method without steric stabilizers. Lastly, the particle size determination method based on the fitting of a core-shell nanoparticle model to the magnetization curves measured by SQUID, assuming a log-normal distribution, has been shown to be a good alternative to the typical direct measurement of nanoparticles on TEM micrographs, thanks to its speed and better sample representativity.


Download in PDF here.
Enllaç a l'article aquí. 


Projecte europeu «Smart-4-Fabry» per al desenvolupament d’una nova nanomedicina per al tractament de la malaltia de Fabry

Judit Tomsen-Melero, Elisabet González-Mira, Nathaly Segovia, Jaume Veciana, Nora Ventosa

El projecte europeu «Smart-4-Fabry» té com a objectiu principal desenvolupar una nova nanomedicina, basada en l’encapsulació de l’enzim α-galactosidasa A en nanoliposomes, per al tractament de la malaltia minoritària de Fabry. El projecte parteix d’una primera prova de concepte que dona suport a aquesta estratègia basada en la nanotecnologia, i té com a repte avançar amb la seva optimització fins al final de la preclínica reguladora. Aquest article presenta d’una manera general en què consisteix i com està organitzat el projecte a fi d’aconseguir aquesta fita. Per assolir reeixidament aquest objectiu, és necessària una estreta col·laboració entre equips de recerca de diferents disciplines científiques.

Figura: Els nanoliposomes aporten dues funcions principals: protecció i direccionalitat. Estan compostos pel fosfolípid DPPC, colesterol i el pèptid RGD unit a una part de les unitats de colesterol a través d’una cadena de PEG. (Font: Revista de la SCQ, número 18, desembre 2019).

European “Smart-4-Fabry” project to develop a new nanomedicine for the treatment of Fabry disease

The European “Smart-4-Fabry” project aims to develop a new nanoformulation based on the encapsulation of the α-galactosidase A enzyme in nanoliposomes, to improve the current treatment of Fabry disease. The project will advance from the nano-GLA from a preliminary concept test to the end of the preclinical regulatory phase. This article presents this project and explains how it is organized to achieve its goal, a process that will require a strong multidisciplinarity and cooperation between the participating research groups.

Download in PDF here.
Enllaç a l'article aquí. 

See the journal's Issue 18, December 2019, Table of Contents here.  

 

Hits: 2275